Syarat-syarat perkhidmatan

Terma dan Syarat

1. Memesan

1.1 Kami tidak akan menjual atau menghantar alkohol kepada sesiapa yang atau kelihatannya, di bawah umur 18 tahun. Dengan membuat pesanan anda mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan kami berhak untuk tidak menghantar jika kami tidak pasti tentang perkara ini .

1.2 Sekiranya produk tidak tersedia semasa anda membuat pesanan anda, kami akan menghubungi anda untuk mengatur penggantian atau pengaturan lain untuk menyiapkan pesanan anda.

1.3 Membuat pesanan di mana sahaja di laman web kami bukan merupakan kontrak, yang dibuat hanya apabila kami menerima pesanan anda dan memproses pembayaran.

1.4 Kami berhak untuk tidak menerima sebarang pesanan.

1.5 Semua barang ditawarkan tertakluk pada ketersediaan.

2. penghantaran

2.1 Untuk pesanan semua item, tetingkap penghantaran akan disahkan semasa checkout proses. Kami akan melakukan segala yang kami mampu untuk memenuhi jangka masa ini namun kami tidak bertanggungjawab untuk barangan yang gagal sampai dalam tetingkap ini disebabkan keadaan yang kami anggap di luar kawalan kami.

2.2 Untuk penghantaran, kami menggunakan perkhidmatan kurier UPS. Kurier ini hanya akan berusaha untuk menghantar barang tiga kali dan kemudiannya akan dikembalikan ke Wevino Store. Dalam hal ini atau jika barang dikembalikan kepada kami kerana alamat penghantaran yang salah atau tidak lengkap yang diberikan oleh anda, kami berhak untuk menyampaikan kos penghantaran semula.

2.3 Waktu transit berbeza-beza bergantung pada perkhidmatan & destinasi. Untuk pesanan 'Rest of the World', masa penghantaran berbeza-beza bergantung pada lokasi.

2.4 Sebarang duti dan cukai eksais tempatan adalah tanggungjawab pelanggan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas caj tambahan lain yang dikenakan oleh adat setempat. Pihak berkuasa kastam tempatan anda mungkin memerlukan kertas kerja, sijil atau dokumentasi lain untuk membenarkan pelepasan barang. Penyediaan / perolehan kertas kerja adalah tanggungjawab pelanggan. Sebarang kelewatan yang berkaitan dengan tindakan pejabat kastam tempatan tidak akan menjadi tanggungjawab Wevino.store

3. Harga

3.1 Semua harga yang disenaraikan di tapak ini adalah termasuk VAT, kecuali peruntukan En-Primeur.

3.2 Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa semua maklumat harga di laman web ini adalah tepat, kadangkala ralat mungkin berlaku & barangan mungkin tersalah harga. Jika kami menemui ralat harga, kami akan, mengikut budi bicara kami, sama ada: menghubungi anda & bertanya sama ada anda ingin membatalkan pesanan anda atau meneruskan pesanan pada harga yang betul; atau memberitahu anda bahawa kami telah membatalkan pesanan anda. Kami tidak akan diwajibkan untuk membekalkan barangan pada harga yang salah.

3.3 Kami berhak untuk menyesuaikan harga, tawaran, barang dan spesifikasi barang mengikut budi bicara kami pada bila-bila masa sebelum kami menerima pesanan anda. Apabila tarikh akhir ditentukan pada sebarang tawaran di laman web, ia hanya bertujuan sebagai panduan. Wevino.store berhak untuk mengubah harga pada bila-bila masa.

4. Pulangan

4.1 Kami akan memberikan pengembalian wang penuh atau penggantian untuk sebarang wain yang rosak. Ini tidak menjejaskan hak berkanun anda.

4.2 Kami mungkin meminta botol yang rosak dikembalikan kepada kami. Kami akan mengaturnya mengikut keperluan anda.

5. Aduan

5.1 Sekiranya berlaku aduan, sila e-mel support@wevino.store dengan memberikan butiran sebanyak yang anda boleh. Semua aduan akan diakui dalam masa 48 jam & anda boleh mengharapkan penyelesaian penuh aduan anda dalam masa 72 jam lagi. Anda akan dimaklumkan jika terdapat sebarang kelewatan selepas ini. Setiap aduan akan dianggap sulit & akan dilayan oleh pengurus kanan.

6. Pencegahan Jenayah

6.1 Untuk tujuan pencegahan atau pengesanan pelanggaran, dan / atau penangkapan atau pendakwaan pelaku, kami dapat berbagi informasi yang kami kumpulkan dengan Polisi, agensi sektor publik atau swasta lain atau badan perwakilan sesuai dengan perundangan yang relevan. Maklumat yang dikongsi dengan cara ini tidak akan digunakan untuk tujuan pemasaran.

7. Ulasan, Komen dan Kandungan

7.1 Pengguna laman web ini boleh menyiarkan ulasan, komen dan kandungan lain. Hak ini diperluaskan dengan syarat bahawa kandungan itu tidak menyalahi undang-undang, lucah, kesat, mengancam, memfitnah, invasif privasi, melanggar hak harta intelek, atau sebaliknya mencederakan pihak ketiga, atau tidak menyenangkan. Khususnya, kandungan tidak boleh termasuk virus perisian, kempen politik, permintaan komersial, surat berantai atau mel besar-besaran.

7.2 Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel yang salah, menyamar sebagai orang atau entiti, atau mengelirukan asal usul kandungan.

7.3 Kami berhak, tetapi bukan kewajiban, untuk membuang atau menyunting kandungan apa pun.

7.4 Jika anda menyiarkan kandungan atau menyerahkan bahan melainkan dinyatakan sebaliknya anda:

  • Berikan Wevino.store & syarikat gabungannya hak bukan eksklusif, bebas royalti & sub-lesen sepenuhnya untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menerbitkan, mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, mengedar, mencipta karya terbitan daripada & memaparkan kandungan tersebut di seluruh dunia dalam mana-mana media.

  • Berikan Wevino.store & ahli gabungan & sub-lesennya hak untuk menggunakan nama yang anda serahkan berkaitan dengan kandungan tersebut jika mereka memilih.

  • Setuju bahawa hak yang anda berikan di atas tidak dapat ditarik balik dalam tempoh perlindungan hak harta intelek anda yang berkaitan dengan kandungan & bahan tersebut. Anda bersetuju untuk mengetepikan hak anda untuk dikenali sebagai pengarang kandungan tersebut & hak anda untuk membantah perlakuan menghina kandungan tersebut.

  • Anda menyatakan & menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak atas kandungan yang anda hantar; bahawa, pada tarikh kandungan atau bahan diserahkan ke Wevino.store, kandungan & bahan adalah tepat; penggunaan kandungan dan bahan yang anda berikan tidak melanggar dasar atau garis panduan kedai Wevino.store dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau entiti (termasuk bahawa kandungan atau bahan tersebut tidak memfitnah). Anda bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada Wevino.store & afiliasinya untuk semua tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga terhadap Wevino.store atau sekutunya yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran salah satu jaminan ini.

  • Semua foto produk di wevino.store diambil daripada sumber terbuka dan adalah untuk tujuan maklumat. Pesanan mesti berkaitan dengan perihalan produk, tetapi bukan dengan imej dan foto kerana percanggahan mungkin muncul.

8. Surat menyurat

8.1 Pada mulanya, sila hubungi kedai melalui e-mel, faks atau telefon, seperti yang tertera di e-mel pengesahan pesanan anda dan di laman web.

 

e-mel : info@wevino.store